EnergyDesign

Witaj!
Nazywam się Aga Marecka i jestem twórczynią projektu Energy Design w ramach którego możesz zakupić pod adresem https://energydesign.art kursy, materiały edukacyjne, konsultacje, dostęp do grupy Twórców czy webinarów.

Dopełniając formalności, moje dane rejestrowe to: Agnieszka Marecka (Aga Marecka), ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231104361, REGON: 527186560.

Poniżej znajdziesz Regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Moje podejście do sprzedaży i wymiany energii nie jest standardowe, bazuje na Filantropii Energii, którą staram się wpleść w konstrukcję biznesową, więc proszę Cię o zapoznanie się z tymi informacjami i podjęcie świadomej decyzji zakupowej.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e‑mail love@energydesign.art oraz poprzez formularz kontaktowy.

Niech Kreatywna Moc będzie z Tobą!

Z całego serca,

Aga

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://energydesign.art 

Sprzedawca – Agnieszka Marecka prowadząca działalność gospodarczą pod skróconą nazwą Aga Marecka, ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231104361, REGON: 527186560.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zakupiła lub rozważa dokonanie zakupu na Witrynie,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operator Płatności – Stripe lub PayPal (DonorBox również korzysta z usług tych operatorów),

Kurs – ustrukturyzowane dzieło edukacyjne, których twórcą jest Sprzedawca lub Autor, oferowane on-line,

Handouts – dokumenty, zdjęcia, grafiki, nagrania, książki oferowane na stronie w ramach Kursów lub oddzielnie lub jako Pakiet,

Pakiet – zbiór Materiałów i/lub Kursów oferowanych na preferencyjnych warunkach,

Konsultacje – spotkanie on-line mające charakter usług doradczych w ramach wskazanego zakresu merytorycznego,

Webinar – szkolenie on-line o charakterze jednorazowym,

MasterHearts – spotkanie lub cykl spotkań grupowych on-line o ograniczonej liczbie miejsc, mające na celu wsparcie rozwoju, wymianę doświadczeń oraz wzmożenie kreatywności,

Grupa Dyskusyjna – dostęp do czatu z innymi Uczestnikami, oferowany za pośrednictwem Witryny lub innego dostawcy usług mediowych (np. WhatsApp, Messenger, Facebook, Signal lub inne),

Usługi – ogół oferowanych drogą elektroniczną usług na Witrynie,

Autor – osoba oferująca swoje materiały edukacyjne w ramach odrębnych umów ze Sprzedawcą, będąca ich twórcą i posiadająca do nich prawa autorskie.

§ 2 Postanowienia wstępne

W ramach projektu Energy Design, który łączy w sobie tematy energii, duchowości oraz sztuki, rozwijamy kilka kierunków, które umożliwią nam wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń z misją wzmocnienia pozytywnych energii na świecie poprzez rękodzieło.

Za pośrednictwem Witryny, Sprzedawca prowadzi sprzedaż:

 • Kursów, 
 • Materiałów,
 • Webinarów,
 • Konsultacji,
 • Spotkań MasterHearts,
 • Grup Dyskusyjnych,

oraz świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e‑mail zawierających informacje o nowościach, produktach lub usługach Sprzedawcy. 

Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Witryny.

§ 3 Treści na Witrynie

Przedstawiane przeze mnie treści mogą nie być uznawane przez masowe media czy standardowe systemy edukacji (jeszcze). Im więcej się zagłębiam, badam i doświadczam, tym więcej będę podkreślać, że “wiem, że nic nie wiem” i tak samo zachęcamy Użytkowników do pokory w nauce. 

Chciałabym podkreślić, że istnieje wiele różnych podejść, nurtów, doktryn oraz badań, które staram się przedstawić komplementarnie, zaznaczyć ich części wspólne lub zwrócić uwagę na różnice oraz gdzie możliwe, skąd mogą wynikać. 

Nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem w rozumieniu tego systemu. Uczę się niezależnie z wielu różnych źródeł oraz od mentorów wyznających również Niezależną Ścieżkę Inicjacyjną.

Nie twierdzę, że prezentowane przeze mnie wnioski mają zawsze zastosowanie (odkryty wpływ obserwatora na wyniki podważa praktycznie wszystkie dotąd wykonane badania na świecie we wszystkich aspektach nauki). 

Podkreślam, że nasz świat nie jest linearny, a kompleksowy. Wszystko jest energią i wszystkie te energie na siebie wpływają. Człowiek odbiera zmysłami zaledwie 40 z 11 mld bodźców (energii) na sekundę (mniej niż…%), które na niego oddziałują i zostały odkryte! Warto zachować otwartą głowę i serce na nieznane czy niewidzialne – to, co nasi starożytni przodkowie czuli, a my zapomnieliśmy.

Naszym indywidualnym celem i odpowiedzialnością powinno być poszerzanie wiedzy i perspektywy, a nie obarczanie innych za naszą ignorancję.

Zachęcam i uczę rozwijania własnych umiejętności rozróżniania czy badania energii (również na kanale Dla Duszy), tak aby Użytkownicy mogli sami dokonywać własnych świadomych decyzji. 

Nie ponoszę odpowiedzialności za czyjeś indywidualne predyspozycje, progres czy wyniki badań oraz podjęte na ich podstawie decyzje.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i decyzje. Nie zmuszam nikogo do żadnych kierunków czy wyborów. Mogę wyrazić swoją opinię, teorie innych osób lub co ja bym zrobiła, ale finalnie Użytkownik podejmuje działanie samodzielnie.

Jeśli Użytkownik nie rezonuje z tym podejściem, to niech nie zakupuje Usług ani Materiałów z tej Witryny. Moim celem nie jest przekonywanie każdego, a wsparcie tych, którzy już wiedzą, że chcą dowiedzieć się więcej oraz podzielić się dobrą energią z innymi.

§ 4 Wymagania techniczne

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Witryny konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 • sprawna kamera internetowa oraz mikrofon,
 • aparat fotograficzny (np. w telefonie),
 • posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Witrynie.

Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. Jeśli zakup jest na działalność gospodarczą konieczne jest także wskazanie odpowiednich danych rozliczeniowych.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Witrynie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Witryny, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Witryny. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Witryny, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‑mail love@energydesign.art lub poprzez formularz kontaktowy

W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e‑mail składającego reklamację.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Materiały były unikatowe, dlatego stanowią one Dzieła (utwory) i podlegają pod ochronę praw autorskich i własności intelektualnej.

Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na Witrynie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Witryny mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub Autorom publikującym na Witrynie Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6 Warunki zakupu

Wyznaję Filantropię Energii, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z serca, pozostawiam Tobie świadomą wymianę energii, również z serca. Niech ta energia mnoży się w Twoim życiu z powrotem!

Wszystkie ceny podane na Witrynie są cenami brutto/netto. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

Usługi i Materiały sprzedawane są w trybie “Płacisz ile, jak i kiedy chcesz”, co oznacza, że po zakupie Kursu, Usługi lub Materiału przez Witrynę oraz uaktywnieniu konta, Użytkownik będzie mógł dokonać kolejnych opłat (rat) za Usługę lub Materiał wedle uznania za pośrednictwem:

 • DonorBox – umożliwiający opłaty cykliczne lub jednorazowe za pośrednictwem karty płatniczej lub PayPal lub innych aktywnych form,

Wystawiamy potwierdzenie zapłaty za kurs w wysokości przez Ciebie opłaconej, również za pośrednictwem tej platformy, mailowo. 

Faktury są wystawiane na żądanie poprzez maila love[at]energydesign.art lub formularz kontaktowy, bez VAT (nie jestem płatnikiem VAT na ten moment).

Maila z fakturą powinienieś dostać tego samego dnia lub w najbliższym dniu roboczym. 

Jeśli potrzebujesz innego dokumentu, np. proformy, napisz do nas na love@energydesign.art lub poprzez formularz kontaktowy.

Możesz dokonać dowolnej liczby płatności jednorazowych za pośrednictwem DonorBox lub inną metodą płatności. 

Płatności cykliczne możesz przerwać w dowolnym momencie. 

Wszystkie płatności cykliczne przez DonorBox będą przez nas zablokowane z końcem świadczenia Usługi, jeśli nie zrobisz tego sam(a).

Ze względów bezpieczeństwa, u Operatorów Płatności ustawione są kwoty minimalne i maksymalne.

Szczegółowe i specyficzne warunki dla Usługi czy Materiałów są przedstawione na danej stronie produktowej.

§ 7 Zakup Usług i Materiałów

W celu zakupu Kursów, Pakietów lub Materiałów, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać Kurs, Usługę lub inny Materiał spośród dostępnych na Witrynie,
 2. Zapoznać się z opisem, aby podjąć świadomą decyzję zakupową,
 3. Kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 5. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 6. Kliknąć w przycisk „Kupuję” lub “Dołączam” lub “Zamawiam” lub “Zapisuję się” w zależności od wybranej usługi lub produktu.
 7. Po kliknięciu Użytkownikowi zostanie wysłany email z dostępem do platformy oraz zamówionych materiałów. 
 8. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 9. Użytkownik otrzyma mailowo oraz w materiałach szczegóły odnośnie możliwości dokonania płatności przez DonorBox.
 10. Jeżeli Użytkownik nie dokona żadnej płatności, musi liczyć się z koniecznością rozliczenia darowizny w za co jest odpowiedzialny osobiście. “Wartość rynkowa” produktu przekracza bowiem dopuszczalne limity i powinna być zgłoszona, jeśli Użytownik nie wymienił za niego żadnej energii, tzn. nie zapłacił w rozumieniu prawa “przyziemnego”.
 11. Następnie potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e‑mail podany w formularzu DonorBox.
 12. Jeżeli Użytkownik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

W przypadku Konsultacji, Webinarów czy spotkań MasterHearts, Sprzedawca korzysta z usługi Calendly, która umożliwia wybranie konkretnej daty i godziny spotkania oraz automatycznego dodania jej do elektronicznego kalendarza Użytkownika.

W celu zakupu lub rejestracji na Konsultacje, Webinar czy spotkanie MasterHearts, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać datę i godzinę spotkania w systemie Calendly.
 2. Wypełnić pola formularza aktywne przy danej Usłudze.
 3. Przejść do Płatności.
 4. Wybrać kwotę, którą Uczestnik chce zapłacić za daną Usługę.
 5. Po kliknięciu “Zapłać”, Użytkownik zostanie przekierowany do strony Operatora Płatności.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Witrynę z potwierdzeniem zakupu. 
 7. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 8. Potwierdzenie zakupu oraz opcję dodania do kalendarza elektronicznego Użytkownik otrzyma również na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Jeżeli Użytkownik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

§ 8 Aktywacja dostępu do Usług i Materiałów

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e‑mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

W przypadku Kursów on-line, dla Użytkownika może zostać utworzone konto w ramach Witryny, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e‑mail, o której mowa powyżej.

W przypadku Kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład Kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp do Kursu oraz jego Materiałów.

W przypadku Grup Dyskusyjnych otwieranych przy zakupie danych Usług lub Materiałów, Użytkownikowi będzie przekazany dostęp do zewnętrznych mediów (np. WhatsApp, Messenger, Facebook, Signal lub podobne). Uczestnictwo w tych Grupach jest dobrowolne, a zasady uczestnictwa podlegają także pod wewnętrzne regulacje wskazanych platform. Nie odpowiadamy za Polityki Prywatności stosowane na tych platformach. Brak dołączenia do Grupy Dyskusyjnej nie upoważnia Użytkownika do żadnych roszczeń – w końcu Użytkownik sam decyduje, ile docelowo płaci.

W przypadku zamówienia Konsultacji, Webinaru czy spotkania MasterHearts, Użytkownik otrzyma maila z danymi dostępowymi oraz możliwością dodania do kalendarza elektronicznego do wybranego spotkania za pośrednictwem platformy Zoom.

§ 9 Zasady korzystania z Usług i Materiałów

Bezwarunkowe dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem nie oznacza bezgranicznego dawania. 

Bezwarunkowe dawanie nie oznacza także braku wartości przekazywanych Usług, Materiałów czy samego Sprzedawcy lub Autora. 

Bezwarunkowe dzielenie się polega na zrozumieniu i wyższej świadomości osób uczestniczących w wymianie energii, które promują przekazywanie pozytywnej energii (której bezwarunkowość jest najwyższym stanem) i okazują wdzięczność za jej otrzymywanie – naturalnie, bezinteresownie, z serca.

Jeśli Użytkownik nie rozumie tych różnic, zakłóca energie w Grupie, Sprzedawcy lub Autorowi czy wymaga więcej niż sam przekazuje, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania jego dostępów do Usług czy Materiałów oraz usunięcia z Grup Dyskusyjnych.

W przypadku Kursów i Usług, Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Witryny w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • Korzystać z Witryny w sposób nie zakłócający korzystanie z Witryny przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie Witryny, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;
 • Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Witrynie jakimkolwiek osobom trzecim;
 • Nie rozpowszechniać Kursów, Materiałów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
 • Szanować innych Użytkowników, Sprzedawcę oraz Autorów.

W razie korzystania z Witryny w sposób sprzeczny zasadami powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Kursu, Usług lub Materiałów bez zwrotu środków.

§ 10 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Jednak zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. – zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

 1. Świadczenia Usług, za które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Cenę, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął tę wiadomość do wiadomości;
 2. Dostarczania Treści Cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, za które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Cenę, jeżeli Operator rozpoczął ich dostarczanie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął tę wiadomość do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 u.p.k.

Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach Konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniające powyższe kryteria.

Oznacza to, że wszelkie Materiały i Usługi, które zostają uaktywnione na koncie Użytkownika przez upływem 14 dni od zakupu (rozpoczęcie świadczenia Usług lub dostarczenia Treści Cyfrowych), nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.

Wyjątek stanowią Usługi, których termin realizacji rozpoczyna się w dłuższym terminie od dnia zakupu. 

Wobec tego odstąpienie od umowy możliwe jest do 14 dni od dnia zakupu oraz minimum 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na love@energydesign.art.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W związku z tym, że Sprzedawca musi przygotować się do świadczenia usługi Konsultacji, Webinaru czy spotkania MasterHearts wcześniej, a tym samym rozpocząć świadczenie usługi, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi do 3 dni przed ustalonym terminem spotkania lub Webinaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może też udostępnić część treści cyfrowych w ramach próbnego okresu. W takim przypadku, jeśli Konsument następnie zakupi Usługę lub Materiał, nie będzie mu przysługiwała możliwość odstąpienia od umowy ani żadne zwroty kosztów.

§ 11 Odpowiedzialność za wady

Dokładam wszelkich starań, aby Usługi i Materiały udostępnione na stronie były wolne od wad. Jeśli pojawią się problemy techniczne, proszę o poinformowanie nas na love@energydesign.art lub poprzez formularz kontaktowy, abyśmy mogły usunąć potencjalne usterki.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Kurs wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem love@energydesign.art lub formularza kontaktowego.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Nikt z nas nie chce angażować swojego czasu ani środków na sprawy sądowe. Wierzę, że zawsze można się polubownie dogadać, jeśli obie strony będą otwarte na wysłuchanie, zrozumienie i znalezienie kompromisu.

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Pozostałe postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Witrynie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Witryny będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 

Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2024 roku.

Komplementarnym dokumentem do niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, która opisuje przechowywane i przetwarzane dane Użytkowników, cele ich zbierania oraz politykę plików cookies.

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu (jeśli istnieją) dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej aktualnego Regulaminu.