EnergyDesign

Polityka Prywatności

Energy Design by Aga Marecka stosuje odpowiednie rozwiązania, które zapewniają, wspierają i promują Twoje prawo do prywatności, ograniczając do minimum zbieranie i przetwarzanie Twoich danych oraz eliminując wykorzystywanie ich w innych celach niż realizacja naszych Usług.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Warunki Polityki Prywatności, mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, Użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej, których zbiorczo nazywamy “Użytkownikami”. Korzystając z witryny internetowej pod adresem www.energydesign.art (“Witryna“), Użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Gromadzimy dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z Witryny z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szanując prawo do prywatności i gwarantując wszystkim osobom korzystającym z Witryny, że udostępniane dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Szanujemy Twoją prywatność i nie zbieramy Twoich danych do żadnych analiz czy celów marketingowych!

Administrator nie ujawnia imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące zgód na pliki cookies klikając ikonę po prawej  stronie ekranu. 

Kto administruje danymi osobowymi Użytkownika?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Agnieszka Marecka,
ul. Kościuszki 10 lok. 1
05-500 Piaseczno
Polska
REGON: 527186560
NIP: 1231104361

Jakie są wymagania Administratora dotyczące wieku Użytkowników?

Administrator wymaga, aby wszyscy posiadacze kont mieli ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia i powyżej 13 roku życia mogą korzystać z Usług wyłącznie za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem właściciela konta. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone przez osoby niepełnoletnie na jego koncie.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe Użytkowników?

W trakcie świadczenia usług gromadzimy lub otrzymujemy dane osobowe tylko poprzez świadomą wolę Użytkownika, np. podczas rejestracji czy wypełnianych formularzy.

Nie zbieramy danych na inne sposoby, co nie byłoby zgodne z naszą wizją moralnego obchodzenia się z energiami i szanowania świadomości innych osób.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia.

Dane zbierane za pośrednictwem tego formularza: 

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy*
 • Kraj / region *
 • Ulica *
 • Kod pocztowy *
 • Miasto *
 • Numer telefonu *
 • Adres e-mail *
 • Numer Identyfikacji Podatkowej*

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji konta w Serwisie, a także obsługi i realizacji złożonego zamówienia.

Rok urodzenia potrzebny jest nam do określenia wieku Użytkownika. Nazwa firmy, adres oraz NIP w przypadku rozliczania się na firmę z zakupu kursu. Numer telefonu, aby skorzystać z grupy na WhatsAppie (pamiętaj, aby był to numer powiązany z Twoim kontem). Imię, nazwisko są konieczne do Twojej identyfikacji oraz ewentualnej certyfikacji. Adres mailowy umożliwia nam kontakt z Tobą i wysyłanie aktualności związanych ze świadczonymi Usługami.

Możemy również zapisywać dane Użytkownika, gdy kontaktuje się on z nami telefonicznie (w tym poprzez aplikacje typu WhatsApp, Signal czy Messenger), pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Wypełniając formularz można również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez siebie adres e-mail. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Serwis może wykorzystywać pliki Cookies do zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane do świadczenia Usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, ale nie w celach reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki Cookies.

Jakich informacji potrzebujemy do świadczenia Usług?

Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi podać prawidłowy adres e-mail, numer telefonu (w celu dołączenia do grupy na WhatsAppie/Signalu/Messengerze) oraz nazwę powiązaną z jego kontem. Do świadczenia Usługi mogą być wymagane dodatkowe informacje, takie jak nazwa firmy, Numer Identyfikacji Podatnika, dane rozliczeniowe i płatnicze (w tym dane kontaktowe do faktury, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej) i/lub adres pocztowy.

Jakie dodatkowe dane możemy przechowywać?

Domyślnie dane transakcyjne (numery kart, kont bankowych) są przetwarzane przez Twoją przeglądarkę lub pośredników płatności Stripe, PayPal oraz współpracujących partnerów (patrz opcje płatności przy danej transakcji). 

Nie zapisujemy danych transakcyjnych bezpośrednio na naszej stronie.

Jakie dane od partnerów reklamowych i marketingowych przetwarzamy?  

Nie przetwarzamy danych żadnych partnerów w celach reklamowych czy marketingowych.

Jakie informacje o Twojej lokalizacji są przetwarzane przez Administratora? 

Zbieramy informacje o lokalizacji w celu dostarczania treści w danym języku i ochrony Usług (zabezpieczenie przed wizytami i atakami z krajów wysokiego ryzyka). Może to obejmować takie dane, jak adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce. Uzyskujemy informacje o lokalizacji podane przez Użytkownika w profilu lub adresie IP. 

Za zgodą Użytkownika możemy również określić jego lokalizację przy użyciu innych danych z urządzenia, takich jak dokładne informacje o lokalizacji z GPS lub informacje o sieci bezprzewodowej lub komórkowej lub nadajniki w pobliżu urządzenia mobilnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celu świadczenia zamówionych Usług, komunikacji z Administratorem, obsługi zapytań lub rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a, b i/lub art. 6 ust. 1c Rozporządzenia RODO 2016/679. Obejmuje to przypadki, w których:

 • Jest to konieczne w celu wykonania zobowiązań umownych zawartych w naszych Warunkach użytkowania i świadczenia Usług;
 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, którą może wycofać w dowolnym momencie;
 • Jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, nakazu sądowego lub w celu wyegzekwowania lub obrony możliwego lub dochodzonego roszczenia prawnego;
 • Jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich, takich jak odwiedzający, członkowie lub partnerzy (patrz szczegóły poniżej);
 • Użytkownik wyraźnie upublicznił te informacje;
 • Jest to konieczne w interesie publicznym, na przykład w celu zapobieżenia przestępstwu;
 • W niektórych przypadkach, gdy jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby (w rzadkich przypadkach, gdy może zaistnieć potrzeba wymiany informacji w celu zapobieżenia wypadkom śmiertelnym lub obrażeniom).

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, do obsługi i przetwarzania złożonego zamówienia, określania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania informacji o nowościach/aktualizacjach na stronie.

Jakie są prawa Użytkownika w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Prawo do dostępu i przenoszenia danych
Użytkownik ma dostęp do niektórych danych osobowych związanych z jego kontem w ustawieniach prywatności konta. Użytkownik może zażądać kopii swoich danych osobowych w łatwo dostępnym formacie oraz informacji o sposobie ich wykorzystania.

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania wszelkich dotyczących go informacji, które są nieprawdziwe. W ustawieniach konta można poprawić i zmienić niektóre dane osobowe powiązane z kontem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W niektórych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, może on mieć również prawo do ograniczenia wykorzystania swoich danych.

Prawo do usunięcia danych
W niektórych przypadkach Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem informacji, które musimy zachować zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami lub w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności transakcji.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane Użytkownika na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak wyjaśniono powyżej, lub w interesie publicznym, Użytkownik może w pewnych okolicznościach sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Prawo do wycofania zgody
W przypadkach, w których wykorzystanie danych Użytkownika opiera się na jego zgodzie, Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych, korzystając ze specjalnych funkcji umożliwiających wycofanie zgody, takich jak link w wiadomości e-mail lub preferencje prywatności konta. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie swoich danych dotyczących lokalizacji, ale nie chce już udostępniać nam tych informacji, może wycofać swoją zgodę na udostępnianie tych informacji za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Dodatkowe uprawnienia
Dla Użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy Użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika oraz danych rozliczeniowych). Administratorzy witryny również mogą przeglądać i edytować te informacje.

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Użytkownik może również zażądać usunięcia wszelkich przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez automatyczny program wykrywania spamu.

Bezpieczeństwo i poufność

Używamy wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pamiętaj, aby szanować też prawo do prywatności innych oraz nie upubliczniać żadnych danych osobowych ani treści objętych prawami autorskimi z tej Witryny czy grup uczestników kursów na innych aplikacjach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publiczne udostępnianie takich danych i może zostać wezwany do zadośćuczynienia.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Udostępniamy dane osobowe tylko tym, którzy pracują w naszym imieniu i świadczą nam usługi związane z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności lub naszych Warunkach świadczenia usług. 

Strony te obejmują:

 • Innych użytkowników (w przypadku, gdy Użytkownik publikuje informacje publicznie lub w inny sposób niezbędny do realizacji transakcji zainicjowanej lub autoryzowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, np. tworząc wpisy na grupie uczestników kursu na WhatsAppie)
 • Zewnętrzni usługodawcy, którzy wspierają nas w tworzeniu tego projektu na podstawie oddzielnych umów, np. biuro rachunkowe, obsługa techniczna, wsparcie administracyjne, serwis do obsługi wysyłki mailowej MailerLite, serwis do umawiania spotkań Calendly;
 • Usługi mediów społecznościowych (jeśli Użytkownik wchodzi z nimi w interakcję poprzez korzystanie z Usług);
 • Dostawcy usług hostingowych.(lh.pl)

Udostępniamy również dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne:

 • Przestrzegania obowiązującego prawa lub reagowania na ważne procesy prawne, w tym ze strony organów ścigania lub innych agencji rządowych;
 • Ochrony nas, naszej firmy lub naszych Użytkowników, na przykład w celu egzekwowania naszych warunków świadczenia usług, zapobiegania spamowi lub innej niechcianej komunikacji oraz badania lub ochrony przed oszustwami;
 • Utrzymanie bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Poza tym dopuszczamy przekazanie Twoich danych osobowych stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to świadomą zgodę, tzn. przekażemy Ci dokładne informacje o podmiocie, celach, zakresie danych oraz okresie przechowywania.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Administrator będzie przechowywał dane Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, tak długo, jak konto Użytkownika będzie aktywne (tj. przez cały okres istnienia konta członkowskiego Energy Design) lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Usług. 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Administratora do świadczenia Usług, może zamknąć swoje konto. 

Administrator będzie przechowywać i wykorzystywać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi/finansowymi), rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych umów oraz w inny sposób opisany w niniejszej polityce. Należy pamiętać, że zamknięcie konta może nie zwolnić adresu e-mail, nazwy Użytkownika (jeśli istnieje) do ponownego wykorzystania na nowym koncie. Użytkownik oraz Witryna utracą wtedy także informacje o progresie w kursach, co może wymagać ich przejścia od nowa w celu przystąpienia do kolejnych poziomów.

Jeśli zostawisz komentarz, to zarówno komentarz i jego metadane zostaną zachowane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie robimy z danymi Użytkowników?

Podczas odwiedzania Witryny lub korzystania z naszych Usług, Administrator Serwera automatycznie gromadzi i zapisuje informacje z przeglądarki lub urządzenia mobilnego Użytkownika. Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych Usług.

Niektóre Dane Osobowe są gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych Usług, np:

 • Adres IP
 • Identyfikatory urządzeń
 • Informacje o przeglądarce internetowej
 • Statystyki wyświetleń strony
 • Historia przeglądania
 • Informacje o użytkowaniu
 • Pliki Cookies i inne technologie śledzenia (np. sygnały nawigacyjne w sieci Web, znaczniki pikselowe, zestawy SDK itp.)
 • Informacje o lokalizacji (np. adres IP, kod pocztowy)
 • Dane dziennika (np. czasy dostępu, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu)

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest  strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.   

Przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o następujące uzasadnione interesy biznesowe:

 • Bezpieczeństwo sieci
 • Personalizacja treści internetowych
 • Ocena jakości pisania pod kątem zaangażowania
 • Sprawy administracyjne

Zmiany w Polityce Prywatności

Oferta Serwisu będzie z czasem rozszerzana. Zmieniać się będą również technologie, standardy, wymogi prawne oraz wymogi związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości mogą zostać wprowadzone modyfikacje w Polityce Prywatności Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Postanowienia końcowe
Korzystając z Witryny, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasze dane kontaktowe
Prosimy o kontakt na maila: love@energydesign.art lub za pomocą formularza kontaktowego.

Polityka dotycząca plików Cookies

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową. Zawierają one zbiory informacji, które są przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania Witryny. Następnie podczas każdej kolejnej wizyty są one przesyłane z powrotem do Witryny, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje plik Cookies.

Pliki Cookies nie niszczą ani nie uszkadzają w żaden sposób systemu na komputerze użytkownika, przechowywanych plików, ani celowo nie wpływają negatywnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja jest bezosobowa, anonimowa, a dane zawierają jedynie informacje o sposobie i formie korzystania z Witryny.

Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć na stronie: https://www.allaboutCookies.org/ lub sekcji “Pomoc” w przeglądarce internetowej.

Niniejsza polityka dotycząca plików Cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Witryny.

Dlaczego używamy plików Cookies?

Administrator nie chce używać plików Cookies. Wobec tego Witryna wykorzystuje pliki Cookies w minimalnym zakresie, tylko do:

 • świadczenia Usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. językowych).

Witryna nie stosuje plików Cookies do:

 • tworzenia statystyki;
 • prezentowania reklam w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz jego miejsca zamieszkania.

W przypadku, kiedy będziemy chcieli się dowiedzieć więcej o Twoich preferencjach, otrzymasz od nas dobrowolną ankietę i sam(a) będziesz mógł (mogła) udzielić nam odpowiedzi za Twoją zgodą!

Rodzaje używanych plików Cookies

Istnieją dwa podstawowe rodzaje plików Cookies używanych przez usługę sieci Web:

 • Sesja – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
 • Stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel Witryny wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • Wymagane pliki Cookies – są to pliki niezbędne do sprawnego poruszania się po Stronie Internetowej i korzystania ze wszystkich jej funkcji. Zgoda Użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików Cookies nie jest wymagana;
 • Wydajnościowe pliki Cookies – zbierają informacje o sposobie korzystania z Witryny przez użytkownika, takie jak najczęściej odwiedzane strony i komunikaty o błędach. Nie gromadzą one informacji identyfikujących Użytkowników. Ich celem jest poprawa funkcjonowania Witryny;
 • Funkcjonalne pliki Cookies – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika (jeśli takie zostały dokonane) (nazwa Użytkownika, język lub region) i zapewnić funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (jeśli takie funkcje są dostępne). Na przykład witryna może być używana do przechowywania zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych spersonalizowanych elementów strony internetowej. Informacje gromadzone w tych plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności Użytkownika na innych stronach;

Szanując Twoją prywatność, nie korzystamy na naszej stronie z następujących plików Cookies:

 • Reklamowe pliki Cookies – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek internetowych i dostosowywać reklamy do zainteresowań Użytkownika;
 • Statystyczne pliki Cookies – w celu gromadzenia i obliczania statystyk dotyczących Witryny.

Informujemy także, że nie korzystamy z zewnętrznych plików Cookies publikowanych przez naszych partnerów za pośrednictwem Witryny, w szczególności w celach reklamowych i statystycznych.

Nie odpowiadamy za pliki Cookies, na które Użytkownik wyraził zgodę poza naszą Witryną.

W przypadku, kiedy będziemy chcieli się dowiedzieć więcej o Twoich preferencjach, otrzymasz od nas dobrowolną ankietę i sam(a) będziesz mógł (mogła) udzielić nam odpowiedzi za Twoją zgodą.

Zarządzanie plikami Cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka jest domyślnie skonfigurowana tak, aby akceptowała wszystkie pliki Cookies.

Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli takie zmiany nie zostaną dokonane, oznacza to, że pliki Cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym my będziemy przechowywać pliki Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Ponadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z funkcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne za pośrednictwem naszej Witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i usług zewnętrznych

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do innych stron internetowych i firm, których dane kontaktowe podane są w Witrynie.

W przypadku linków do innych stron internetowych zamieszczonych w Witrynie zastrzegamy, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Przed rozpoczęciem korzystania z witryn internetowych osób trzecich należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.